یک خبره فوریدوستان عزیز من میخوام داستانی درباره ی یوک.یس بنویسمممم!لطفا بگید گه میخواید با کی باشید!تاقبل از شروع مدرسه هرروز می اپم!ولی بعد از مدرسه هفته ای یه بار می اپم!!!راستی کوین تو داستان باخودمهههههه!!!زودی انتخاب کنیدباااااااااایخب دوستان شخصیت هامشخص شد!فرداهم قسمت اول رو میذارممم
                                                                                                                        kevin=elahe
dongho=yalda
eli=kimia
kiseop=shiva
hoon=sogol
soohyun=maryam
aj=roksana