سلام دوستان منوااااااااااااااااای مردم از خندههرکی این ویدیو رو نبینه نصف عمرش برفناساینجا پسرا رقص من من ها نی رو به صورت طنز و مسخره میرقصن!خیلی خنده داره هه هه هه
                                                                                                                      

                                                                                                                                                        download