خوبببببببب من یه مسابقه گزاشتم برید و جوابو بگید راحتهمیتونی اینجا هم جوابو بدی:!

راهنمایی هم میکنم فقط 2تا..
اولین راهنمااییم..بین این گروه هاست:

cnblue

ftisland

nu'est

super junior

beast

ss501