فرا رسیدن بوی مهر ومدرسه را به همگیه دانش آموزان گرامی تسلیت عرض میکنم