ایام سوگ واری محرم رو به همه ی شیعیات تسلیت میگم
                                       و


سلام من بازگشتم

hren24.gif
  به افتخارش بزن دس قشنگروووو
s0293.gif
 بچه ها شرمنده
leaf-smiley-014.gif
من فقط 5 شنبه جمعه ها میتونم اپ کنم درسام زیاده
18.gif
+ من هم از طرف بچه های مدرسه ی پروفوسور حسابی تسلیت میگم شروع مدرسه ها رو
leaf-smiley-019.gif
به افتخار اینا هم بزن دس قشنگرو.......جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
s0293.gif

ولی در کل امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشید
rabbit-3-smiley-086.gif
زیاد زیاد درس بخونید 
13.gif
عین ما نباشید ها

rocking-stickman-smiley-emoticon.gif
من افسرده شدم ولی شما این طوری نشید

3.gif

دیگه داره گریم میگیره
rabbit-3-smiley-001.gif

امیدوارم شما همچین جراتی داشته باشید چون من ندارم مو هاهاها
560512_211166662378934_1984002638_n.jpg
کانمتنم بزارید فداتون بای تا هفته بعد
leaf-smiley-014.gif
jhkl;.gif