سلام دوستان گلم.اومدم بگم که ازاین به بعد داستانم رمز داره.رمزشم جمع تاریخ تولد 7عضو یوکیسه!!!(یعنی ایلای،ای جی،کوین،هون،سویان،کیسوپ،دورنگهو)