سلام دوستای گلمتو این برنامه یه مجری احمق بــــــــــــــــــــــــوق با کاسه سفت وچوبی که جونتم دراد نمیشکنه محکم میزنه تو سره کوینموااااااای دل آدم کباب میشهخودتون دان کنید
download