اینم پیغام های پسرا برای تبریک کریسمس!بابانویل شدن خیلییییییی بهشون میاد!پیغام باقی پسرا در ادامهههه...


Merry Christmas~ Have a great festive season~^^ – Santa KevinHo ho ho~^^ Merry Christmas~ -Santa Soohyun


KISSmes~ Merry Christmas~♥ Have a good day~ -Santa Kiseop


Happy Christmas! Have a go at this like me~(≧∇≦)Merry merry Christmas KISSmes~ -Santa Eli


Bad Santa is more charming than normal Santa! Haha~ Merry Christmas to all~~☆ -Santa AJ


KISSmes! Merry Christmas~ (^o^) Santa Hoon and Hoondolf will be visiting tonight