باید به عرضتون برسونم دارم داستان

 مینویسم اماده باشید که توی بهمن داستانم میاد

ولی داستان شرط داره اگه حمایتم کنید فقط مینویسم گفته باشم از همین الان شروع کنید منتظرم یه عالمه نظر میخوام