مدیران عزیز وب من متاسفم برای حدود 2 3 روز دسترسی هاتون محدود شده بود ولی الان هنه چی حل شد وباز هم شرمنده و اینم بگم وبمون نزدیک بود حک شه نجاتش دادم هوراااااا خوب همین دیگه من میرم فعلا بای